O GC METAL


GC METAL – PIERWSZY W POLSCE GENERALNY PODWYKONAWCA

 

Wizja

Wizją Grupy GC METAL jest skupienie i zautomatyzowanie zakupów wszelkiego rodzaju produktów metalowych w jednej firmie.

Osiągniemy to dzięki zmianie sposobu kupowania produktów metalowych zarówno u klienta hurtowego, jak i detalicznego. W jednym miejscu zaprojektujemy, wyprodukujemy z najwyższa jakością, zmagazynujemy, dostarczymy i zamontujemy w terminie, oraz będziemy serwisować Twoje produkty. Dzięki temu damy mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom dostęp do optymalnych cen produktów metalowych. Geograficznie ułatwiamy zamawianie produktów metalowych i realizowanie inwestycji budowlanych w regionie zachodniej Polski, a następnie na terenie całego kraju, Europy i świata. Będzie to wynik pełnej produkcyjnej integracji pionowej oraz integracji poziomej kanałów dystrybucji. Dzięki temu jako GC METAL skupimy się najbardziej ze wszystkich na jakości obsługi klienta.

 

Misja

W ciągu kilku ostatnich lat zbudowaliśmy pod marką GC METAL przedsiębiorstwo wielozakładowe, które zdecydowanym krokiem wkroczyło w branżę produktów metalowych. Dzięki rewolucyjnemu podejściu do obsługi klienta, jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy przedstawić się jako jedyny w Polsce i pierwszy Generalny Podwykonawca.

Podstawową działalnością GC METAL jest produkcja wyrobów metalowych oraz promowanie idei Generalnego Podwykonawstwa w formule OPTIM, czyli kompleksowej usłudze zarządzania procesem zakupu, która rozwiązuje problem natłoku prac z dziedzin metalowych, dzięki której wygodnie zaprojektujesz, wycenisz, zamówisz, zamontujesz w optymalnej konfiguracji potrzebne towary i produkty.

 

 

Spółka od 2013 rozwija się organicznie poprzez sprzedaż produktów wg własnych lub zewnętrznych projektów jednocześnie rozwijając własny innowacyjny model wewnętrznej organizacji firmy. Dzięki unikalnemu podejściu firma realizuje strategię znacznej ekspansji, tak by w latach 2018-2026 zwiększyć przychody z 10 mln do 200 mln zł. Dynamiczny rozwój wiąże się z realizacją inwestycji w nowoczesne i autorskie Centrum Obróbki Wyrobów Metalowych. Równolegle wdrażana i realizowana jest nowoczesna strategia marketingowa na lata 2020-2030, dzięki której, poprzez intensywny rozwój sieci sprzedaży bezpośredniej, telefonicznej oraz w internecie stworzymy pierwszą w Europie sieć MetalMarketów. Strategia przewiduje osiągnięcie maksymalnych mocy produkcyjnych oraz zsynchronizowanie pracy wszystkich działów w ramach integracji poziomej na koniec 2030 roku.

W 2020 kontynuujemy dynamiczny rozwój w kierunku ułatwienia procesu zakupów w branży metalowej realizując inwestycję ze wsparciem Funduszy Europejskich opartą o projekt w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Rozwój GC Metal poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych i nietechnologicznych oraz dywersyfikację oferty”.

więcej szczegółów: https://www.gcmetal.pl/unia-europejska/

 


GC METAL w liczbach