zabezpieczenie rowerzysty lub pieszego przed upadkiem z wysokości